Κύπρος
Τοποθεσία

5-6/11/2022

Περισσότερες πληροφορίες: https://oceanman-openwater.com/races/oceanman-cyprus-2022/

OCEANMAN HALF OCEANMAN SPRINT OCEANKIDS OCEANTEAM
Date  6-NOV-2022 6-NOV-2022 5-NOV-2022 5-NOV-2022 5-NOV-2022
Start time 08:00 AM 08:15 AM 09:00 AM 11:00 AM 12:00 AM
Start area 
Finish area
Distance 10 KM 5 KM 2 KM 500 M 3*500 M
Maximum participants 200 400 400 100 30 TEAMS
Cut off time 3 KM (1h 30m)
6 KM (3h)
3 KM (1h 30m) NO NO NO
Time limit 4h 30m 2h 30m 1h 30m NO 1h 30m
Feeding point(s) 2 (2.5 KM, 5 KM) 1 (2.5 KM) NO NO NO
Approx. atmosphere/water temp.  28/22°C 28/22°C 28/22°C 28/22°C 28/22°C
Wetsuit Optional Optional Optional Optional Optional
Safety buoy Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory
TIME ACTIVITIES PLACE
Friday 4-NOV-2022
12:00 AM – 07:00 PM Registration Office Ayia Napa (TBC)
12:00 AM – 07:00 PM Merchandise – EXPO Ayia Napa (TBC)
Saturday 5-NOV-2022
09:00 AM – 10:30 AM Sprint Ayia Napa – Nissi Beach
11:00 AM – 11:30 AM OceanKids Ayia Napa – Nissi Beach
12:00 AM – 12:30 PM Ocean Team Ayia Napa – Nissi Beach
10:00 AM – 07:00 PM Registration Office Ayia Napa (TBC)
10:00 AM – 07:00 PM Merchandise – EXPO Ayia Napa (TBC)
01:00 PM – 02:00 PM Awards Ayia Napa – Nissi Beach
Sunday 6-NOV-2022
08:00 AM – 12:30 PM Oceanman Ayia Napa – Nissi Beach
08:15 AM – 10:45 AM Half Oceanman Ayia Napa – Nissi Beach

RACE REVIEWS

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating