Πελοπόννησος
Τοποθεσία

25-26/6/2022

Οίτυλο

SPRINT OCEANKIDS OCEANTEAM HALF OCEANMAN OCEANMAN
Date 26-JUN-2022 25-JUN-2022 25-JUN-2022 25-JUN-2022 25-JUN-2022
Start Time 10:00 AM 5:00 PM 5:30 PM 9:00 AM 8:00 AM
Start Area Limeni Limeni Limeni Limeni Limeni
Arrival Limeni Limeni Limeni Limeni Limeni
Distance 2 KM 500 500m 5 KM 10KM
Maximum participants 500 100 40 teams 500 200
Cut off time No No No 3 km (1h 30m) 3 km (1h 30m)
6 km (3h)
Time limit 1h 30m 30m 30m 2h 30m 4h 30m
Feeding point(s) at sea No No No 1 2
Approx. water/atmosphere temp. 33/25°C 33/25°C 33/25°C 33/25°C 33/25°C
Wetsuit TBC No Wetsuit No Wetsuit TBC TBC
Buoy Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory Mandatory

 

RACE REVIEWS

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating