Πελοπόννησος
Τοποθεσία

8-9/6/2019

Ένας μοναδικός αγώνας ο οποίος πραγματοποιείται στην Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου! Ζήστε την εμπειρία του Bridge Experience. Κολυμπήστε, τρέξτε ή διαγωνιστείτε και στα δύο και απολαύστε αυτόν τον μοναδικό αγώνα!

Πρόγραμμα αγώνων:

8 Ιουνίου (Σάββατο)

 • 06:30 Προσέλευση αθλητών/θεατών για τα κολυμβητικά αγωνίσματα και παραλαβή kit με υλικό της διοργάνωσης και των συνεργατών/χορηγών της (γραμματεία ανοιχτή – το ακριβές σημείο γραμματείας θα ανακοινωθεί)
 • 08:00 τεχνική ενημέρωση για το κολυμβητικό αγώνισμα του διάπλου
 • 08:30 έναρξη κολυμβητικού αγωνίσματος διάπλου
 • 09:30 τεχνική ενημέρωση για τα κολυμβητικά αγωνίσματα 1χλμ & 3χλμ
 • 09:40 έναρξη παιδικού κολυμβητικού αγωνίσματος 200μ
 • 10:00 έναρξη κολυμβητικών αγωνισμάτων 1χλμ & 3χλμ
 • 10:30 ολοκλήρωση κολυμβητικού αγωνίσματος διάπλου
 • 12:00 ολοκλήρωση κολυμβητικών αγωνισμάτων 1χλμ & 3χλμ
 • 12:00 απονομές κολυμβητικών αγωνισμάτων σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Airotel Achaia Beach
 • 13:00 DJ set στην παραλία για αθλητές και θεατές/συνοδούς/οικογένειες

 

9 Ιουνίου (Κυριακή)

 • 06:30 προσέλευση αθλητών/θεατών για τα αγωνίσματα δρόμου για παραλαβή kit με υλικό της διοργάνωσης και των συνεργατών/χορηγών της (γραμματεία ανοιχτή – το ακριβές σημείο γραμματείας θα ανακοινωθεί)
 • 08:00 τεχνική ενημέρωση για τα δρομικά αγωνίσματα
 • 08:10 δρομικό αγώνισμα 400μ παιδιών
 • 08:30 έναρξη δρομικών αγωνισμάτων
 • 10:00 ολοκλήρωση δρομικών αγωνισμάτων 5χλμ & 9χλμ
 • 10:00 απονομές δρομικών αγωνισμάτων 5χλμ & 9χλμ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Airotel Achaia Beach
 • 11:30 ολοκλήρωση δρομικού αγωνίσματος 21χλμ
 • 11:30 απονομές δρομικού αγωνίσματος 21χλμ σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο Airotel Achaia Beach
 • 12:00 DJ party στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο της διοργάνωσης για αθλητές και θεατές/συνοδούς/οικογένειες

Σε περίπτωση ομαδικής εγγραφής, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ώστε να ενημερωθείτε για τον τρόπο καταβολής του συνολικού ποσού της εγγραφής καθώς και για τον τρόπο εγγραφής ανά άτομο!

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εγγραφές γίνονται για ένα άτομο/ φορά!

Race Price Register
Bridge Experience 21K running 15.00

ΕΓΓΡΑΦΗ!

Bridge Experience 9K running 10.00

ΕΓΓΡΑΦΗ!

Bridge Experience 5K running 10.00

ΕΓΓΡΑΦΗ!

Bridge Experience 5K power walking 5.00

ΕΓΓΡΑΦΗ!

Bridge Experience Swimming

Crossing 4,7km

50.00

ΕΓΓΡΑΦΗ!

Bridge Experience

Open water swimming 3km

25.00

ΕΓΓΡΑΦΗ!

Bridge Experience

Open water swimming 1km

25.00

ΕΓΓΡΑΦΗ!

08.6.2019 @ 08:30 – Κολύμβηση (Swimming)

Κολυμβητικά αγωνίσματα (Swimming events)

200μ (200m)

Παιδικός αγώνας για ηλικίες  έως 12 ετών (Children’s race for ages up to 12 y.o.). Δωρεάν συμμετοχή. Δεν χρειάζεται εγγραφή. Δήλωση ενδιαφέροντος την ημέρα της διοργάνωσης. (Free participation. No registration necessary. Express your interest on the day for the event.)

1.000μ (1,000m)

κύριο αγώνισμα à όλες οι κατηγορίες (main event à all categories)

με wetsuit à 1 open κατηγορία (with wetsuit à 1 open category)

χρήση βατραχοπέδιλου à 1 open κατηγορία (use of finsà 1 open category)

Ο αγώνας κλείνει στις 2ώρες κι όσοι δεν έχουν τερματίσει, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες των διοργανωτών ώστε να μεταφερθούν στο σημείο συγκέντρωσης μετά τον τερματισμό (Event closes after 2 hours and whoever is not finished, will have to follow the organizers’ instructions in order to be transferred to the gathering point after the finish point)

3.000μ (3,000m)

κύριο αγώνισμα à όλες οι κατηγορίες (main event à all categories)

με wetsuit à 1 open κατηγορία (with wetsuit à 1 open category)

Ο αγώνας κλείνει στις 2 ώρες κι όσοι δεν έχουν τερματίσει, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες των διοργανωτών ώστε να μεταφερθούν στο σημείο συγκέντρωσης μετά τον τερματισμό (Event closes after 2 hours and whoever is not finished, will have to follow the organizers’ instructions in order to be transferred to the gathering point after the finish point)

Διάπλους Αντιρρίου-Ρίου (Antirio-Rio Crossing)

Προϋποθέσεις (Requirements):

1 ολοκληρωμένο αγώνα 5+χλμ, κάτω από 1ω45’. Παραδείγματα αγώνων: (1 completed OW event of 5K or more, under 1h45’. Examples of OW events:)

SMM 2018

Xterra OWS Challenge 2018

Swimmingclub Experience 2018

Ανώτατο όριο συμμετοχών (Maximum number of participants) – 50 καλύτεροι χρόνοι (50 best times) + 10 πιθανά wild cards (10 possible wild cards)

Υποχρεωτική χρήση mini-buoy (Mandatory use of mini-buoy)

Ο αγώνας κλείνει στη 1ώρα και 45’ κι όσοι δεν έχουν τερματίσει, θα πρέπει να ανέβουν σε σκάφος της διοργάνωσης που θα τους πάει στο σημείο συγκέντρωσης μετά τον τερματισμό (Event closes after 1 hour and 45’ and whoever is not finished, will have to board a boat of the event which will take them to the gathering point after the finish point)

χωρίς wetsuit à 2 κατηγορίες (without wetsuit à 2 categories)

 1. 18 – 45
 2. 45 +

Χρήση wetsuit επιτρέπεται (use of wetsuit is allowed)

 1. 1 Open κατηγορία (1 open category)
 2. Ίδιες προϋποθέσεις (Same requirements)

Κόστος συμμετοχής (Participation fee)

 • 200μ παιδικό à 0 ευρώ (200m children’s à 0 euros)
 • 1000μ à 25 ευρώ (1,000m à 25 euros)
 • 3000μ à 25 ευρώ (3,000m à 25 euros)
 • Διάπλους à 50 ευρώ (Crossing à 50 euros)

Επί τόπου εγγραφές στα αγωνίσματα των 1.000μ και 3.000μ έχουν κόστος συμμετοχής 50 ευρώ, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο μη πλήρους kit συμμετοχής. Στο αγώνισμα του διάπλου, δεν είναι δυνατή η επί τόπου εγγραφή. (On-site registrations in the 1,000m and 3,000m events have a participation fee of 50 euros, while there will be a chance of a non-full participation kit. In the crossing event, on-site registration is not available.)

Κατηγορίες για τα αγωνίσματα των 1.000μ και 3.000μ (Categories for the 1,000m and 3,000m events)

12 – 14

15 – 17

18 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60 +

Wetsuit Open

Open για τα 1.000μ με βατραχοπέδιλα (Open for the 1,000m event with fins)

Ο παδικός αγώνας απευθύνεται σε παιδιά 8 έως 12 ετών. (Children’s race is for children 8 – 12 years old.)

————————————————————————————————————————————-

09.6.2019 @ 08:30 – Τρέξιμο (Running)

Δρομικά αγωνίσματα (Running events)

400μ παιδικό (400m children’s)

5.000μ (5,000m)

5.000μ δυναμικό περπάτημα (5,000m power walking)

9.000μ (9,000m)

21χλμ (21k)

Κόστος συμμετοχής (Participation fee)

400μ παιδικό à 0 ευρώ (400m children’s à 0 euros)

5.000μ à 10 ευρώ (5,000m à 10 euros)

5.000μ δυναμικό περπάτημα à 5 ευρώ (5,000m power walking à 5 euros)

9.000μ à 10 ευρώ (9,000m à 10 euros)

21χλμà 15 ευρώ (21kà 15 euros)

Τα δρομικά αγωνίσματα 5 και 9 χλμ έχουν ανώτατο όριο χρόνου τη 1ώρα και 30’, ενώ το αγώνισμα των 21χλκμ θα έχει ανώτατο όριο χρόνου τις 3 ώρες. (Running events of 5 and 9 K close after 1hour 30’ while the 21k race closes after 3 hours.)

Επί τόπου εγγραφές στα δρομικά αγωνίσματα 5 και 9 χλμ έχουν κόστος συμμετοχής 20 ευρώ και των 21χλμ 30 ευρώ, ενώ υπάρχει ενδεχόμενο μη πλήρους kit συμμετοχής. (On-site registrations in the running events of 5 and 9 K have a participation fee of 20 euros and the 21k event 30 euros, while there will be a chance of a non-full participation kit.)

Κατηγορίες για τα δρομικά αγωνίσματα 5χλμ & 9 χλμ (Categories for the 5K & 9K running events)

12 – 14

15 – 17

18 – 29

30 – 39

40 – 49

45 – 49

50 – 59

60+

Κατηγορίες για το αγώνισματα των 21χλμ (Categories for the 21k running event)

18 – 29

30 – 39

40 – 49

50 – 59

60+

Ο παιδικός αγώνας είναι για ηλικίες έως 12 ετών (Children’s race is for ages up to 12 y.o.). Δωρεάν συμμετοχή. Δεν χρειάζεται εγγραφή. Δήλωση ενδιαφέροντος την ημέρα της διοργάνωσης. (Free participation. No registration necessary. Express your interest on the day for the event.)

RACE REVIEWS

There are no reviews yet.

Leave a Review

Rating