ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

Ο δήμος Αγ. Νικολάου, διοργανώνει και προκηρύσσει  αγώνες SUP, κολύμβησης και Aquathlon καθώς και άλλων παράλληλων αθλητικών και πολιτιστικών δράσεων στις 10-11 Ιουλίου 2021, οι οποίοι θα λάβουν  χώρα στο Αγ. Νικόλαο Κρήτης. H σχετική – επίσημη προκήρυξη και λεπτομέρειες για τον αγώνα SUP, θα δημοσιευθεί ξεχωριστά.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Ιουλίου 2021

 • Προσέλευση αθλητών, συνοδών, θεατών
 • Pasta party αγώνων

 Αγώνες SUP

Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

 • 15 km SUP με εκκίνηση από παραλία Πλάκας – Σπιναλόγκα
 • 4 km Fun SUP με εκκίνηση από παραλία Havania

Κυριακή 11/7/2021

 • Sprint SUP με εκκίνηση και τερματισμό στην Λίμνη του Αγ. Νικολάου
 • Τεχνικό SUP με εκκίνηση και τερματισμό στην Λίμνη του Αγ. Νικολάου

Αγώνες Κολύμβησης Ανοιχτής Θαλάσσης

Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

 • 10 km Open Water Swimming με εκκίνηση την παραλία στου Μύλους
 • 4 km Open Water Swimming με εκκίνηση από παραλία Havania

Κυριακή 11/7/2021

 • 2 km Open Water Swimming με εκκίνηση και τερματισμό στην Λίμνη του Αγ. Νικολάου
 • 1 km Open Water Swimming με εκκίνηση και τερματισμό στην Λίμνη του Αγ. Νικολάου

 Αγώνας Aquathlon

Σάββατο 10 Ιουλίου 2021

 • Aquathlon (500m κολύμβηση & 5km city run) με εκκίνηση και τερματισμό την λίμνη του Αγ. Νικολάου

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ βράβευσης για την κολύμβηση ανοιχτής θαλάσσης/ Aquathlon:

 • Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών
 • Ηλικιακές κατηγορίες
 • Γενική κατηγορία αντρών και γυναικών wetsuit

 

ΑΝΤΡΕΣ   M1 18-29 χρονών (τυχόν μικρότερες ηλικίες βραβεύονται χωριστά)

M2 30-39 χρονών

M3 40-49 χρονών

M4 50-59 χρονών

Μ5 60-69 χρονών

Μ6 70+ χρονών

ΓΥΝΑΙΚΕΣ W1 18-29 χρονών (τυχόν μικρότερες ηλικίες βραβεύονται χωριστά)

W2 30-39 χρονών

W3 40-49 χρονών

W4 50-59 χρονών

W5 60-69 χρονών

W6 70+ χρονών

O διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα σύμπτυξης των age groups στην περίπτωση που δεν υπάρχουν 4 άτομα/ group.

 

Κόστος εγγραφής – Entry fee

Έναρξη εγγραφής συμμετοχών: 4/6/2021

Κλείσιμο early bird συμμετοχών: 21/6/2021 1/7/2021

Κλείσιμο εγγραφών: 6/7/2021

Early booking* Late booking**
Open Water Swimming
10km OWS €45 €65
4km OWS €25 €45
2km OWS €20 €40
1km OWS €15 €30
Παιδικοί αγώνες €10 €15
Aquathlon
500m swim & 5km city run €25 €45

 

Η συμμετοχή του κάθε αθλητή γίνεται με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφών και επιτόπου πληρωμή με χρήση κάρτας (πιστωτική ή χρεωστική) που βρίσκεται στο RaceFinder.gr

Γενικοί κανόνες

Στην εκδήλωση θα λειτουργήσει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Οι συμμετέχοντες που δε θα επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους πριν την εκκίνηση της κάθε διαδρομής, δεν θα ληφθούν υπόψη στην ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Επίσης, αν κάποιος αθλητής δεν φέρει το νούμερό του ή δεν φοράει το σκουφάκι της διοργάνωσης, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχής. Το τσιπάκι της ηλεκτρονικής χρονομέτρησης είναι υποχρεωτικό, το οποίο σε περίπτωση που ο συμμετέχων φορά wetsuit, θα πρέπει να είναι φορεμένο πάνω από το wetsuit.

Για την απόσταση των 10χλμ καθώς και των 4χλμ, είναι υποχρεωτική η χρήση κολυμβητικής σημαδούρας, την οποία όλοι οι κολυμβητές πρέπει να φέρουν μαζί τους ή να προμηθευτούν μέσω του site της RaceFinder.gr

Οι κολυμβητές των 10χλμ, θα έχουν στην διάθεσή τους 5 ώρες για να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους και 2 ώρες και 30 λεπτά αντίστοιχα οι κολυμβητές των 4χλμ.

 

Τροποποίηση προκήρυξης

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα τροποποίησης της παρούσας προκήρυξης και για οποιαδήποτε μεταβολή θα υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση των αθλητών (site διοργάνωσης, facebook page, e-mail στους ήδη εγγεγραμμένους).

Η διοργάνωση θα ορίσει μέγιστο αριθμό συμμετοχών ανά αγώνισμα -αριθμός ο οποίος θα ανακοινωθεί με την έναρξη των εγγραφών-, στα οποία προτεραιότητα θα έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει νωρίς την εγγραφή τους.

 

Ιατρική εξέταση συμμετεχόντων & Ιατρική κάλυψη.

Η ιατρική κατάσταση και δυνατότητα συμμετοχής των συμμετεχόντων στην εκδήλωση είναι ευθύνη των ιδίων. Οι διοργανωτές είναι υποχρεωμένοι να παράσχουν ιατρική συνδρομή σε έκτακτο ιατρικό γεγονός κατά την διάρκεια των συμμετεχόντων σε συνεργασία με ιατρική ομάδα που θα καταρτιστεί.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή στην εκδήλωση είναι να έχει προηγηθεί η ιατρική τους εξέταση από εξειδικευμένο ιατρό  ή τον ιατρό της ομάδας τους. Το παραπάνω αποδεικνύεται για κάθε άτομο με βεβαίωση του ιατρού (παθολόγου-καρδιολόγου, ιατρού γενικής ιατρικής).

Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι δυνατή μόνο για τους ενήλικες με κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης από τον συμμετέχοντα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση ανηλίκων γίνεται μόνο με την κατάθεση της σχετικής αίτησης υπογεγραμμένης από τον κηδεμόνα του ανήλικου η οποία θα συνοδεύεται από ιατρική βεβαίωση ή αντίγραφο δελτίου αθλητικής ιδιότητας υπογεγραμμένο από ιατρό συλλόγου και υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής τους υπογεγραμμένη από τον κηδεμόνα τους.

Οι διοργανωτές αναλαμβάνουν  την ευθύνη ορισμού και παρουσίας ειδικευμένου ιατρού κατά την διάρκεια τέλεσης της εκδήλωσης, σε συνεργασία και με το ΕΚΑΒ. Η παρουσία ιατρού στην εκδήλωση πιστοποιείται από τον κριτή πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο οποίος υποχρεούται να μην ξεκινήσει ή να διακόψει την εκδήλωση εάν δεν υπάρχει ιατρός.

Υγειονομικά πρωτόκολλα

Ο διοργανωτής καθώς και οι συμμετέχοντες, υποχρεούνται στην τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, για τα οποία θα ενημερωθούν όλοι οι συμμετέχοντες με προσωπική αλληλογραφία μέσω email.